Gayrimenkul Hukuku

Site Yönetimlerinde Profesyonel Yöneticilik, Sürekli Hukuk Müşavirliği, Kat Mülkiyeti Hukukundan kaynaklanan davalar, Kat Maliklerinin Kendi Arasında ve Yönetim Arasındaki Uyuşmazlıklar.

Şufa, İzalei Şüyu, Kamulaştırma, Müdahalenin Men'i, Tapu Tescil ve İptal davaları.

Arsa Payı ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri

Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı

Kira Hukuku

<